Miłość nie jedno ma imię - Napisz wypracowanie przynajmniej na 15 zdań o różnych przejawch miłości w życiu człowieka . Odwołaj się do różnych utworów literackich nie tylko poznanych w szkole .
np. " Oskar i Pani Róża " , "Demeter i Kora " itd . ;)

Daje naj !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T15:47:09+01:00
Miłość nie jedno ma imię

Miłość - słowo niby takie proste , a może mieć tak różne znaczenie. Bo przecież spotykamy sie z różnymi rodzajami miłości . Może być to np miłość matki do dziecka. Bezgraniczne, bezinteresowne uczucie, które bardzo ciężko zniszczyć. Taką właśnie miłość pięknie opisał w wierszu ,, Spotkanie z matką " Konstanty Indefons Gałczyński, natomiast ogrom bólu jaki czuje rodzic po starcie dziecka został opisany w trenach Jana Kochanowskiego , który sam stracił córkę.
Kolejnym rodzajem miłości jest uczucie jakie łączy kobietę i mężczyznę. Pełne namiętności i ognia. Jednak namiętność nie zawsze idzie w parze z miłością. Bo prawdziwa miłość jak to jest opisane w pierwszym liście do Koryntian ,, cierpliwa jest , łaskawa jest , nie zazdrości nie unosi się pychą nie pamięta złego " , a o taki uczucie trudno w dzisiejszych czasach . Gdyż z pozoru wielkie zakochanie może nie być , jak nam się na początku wydaje zupełnie bezinteresowne. Takie uczucie także pięknie zostało opisane w powieści Williama Szekspira pt. ,, Romeo i Julia " . Dwoje młodych ludzi, których rodziny od lat są skłócone zakochuje się w sobie i razem pokonują wszelkie trudności. Są w stanie nawet umrzeć w imię tak silnego uczucia.
Istnieje także miłość braterska , w której nie ma namiętności , ale jest chęć pomocy i ochrony osoby bliskiej przed wszelkimi niebezpieczeństwami . Jest to inny rodzaj miłości, ale równie silny jak poprzedni .

Rodzajów miłości jest wiele . Każdy z nas kocha wiele ludzi, a każdego z nich inną miłością. W naszym sercu , z pozoru tak małym jest miejsce dla wszystkich, ważnych w naszym życiu osób.
9 4 9