Zad.1
Dzwig budowlany podnosząc 100 cegieł o masie 2,5 KG każda, wykonał pracę 50000 J . Na jaką wysokośc zostały podniesine cegły ? Przyjmujemy, że g=10m/s
Zad.2
Jaką pracę wykonuje chłopiec, naciskając na ścianę siłą 50 Niutonów w czasie 5 sekund ?
Zad.3
W jakim czasie koń powinien wykonac pracę W=36kJ, by jego moc wynosiła 0,7km ? 1 KOŃ MECHANICZNY to moc 736 W.
Daje Najj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T15:37:51+01:00
1.
x = 100
m = 2,5 kg
W = 50000 J
h = ?

Fg = m * g = 25 N
25N * 100 = 2500 N

W = F * h / : F
W 50000
h = ----- = ---------- = 20 m
F 2500

2. Nie mam pojęcia
3. Moc nie może mieć jednostkę km. Domyślam się, że chodzi o kW, więc wydaje mi się, że to tak:
W=36 kJ = 36000J
P=0,7 kW = 700J
x=736W
W=P*t / : P
W 36000
t = ----- = ----------- = 51,4 s
P 700
1 3 1