Odpowiedzi

2014-11-29T23:12:00+01:00
Niemcy redukują armię do 100 tysięcy zawodowych żołnierzy; rezygnują z obowiązkowego przeszkolenia wojskowego mężczyzn, co pozbawiło armię rezerw.
Niemcy nie mają prawa posiadać wojennej floty, broni pancernej ani lotnictwa wojskowego. Niemieckie fabryki zbrojeniowe zamknięto.
 Niemcy oddają Francji Alzację ze Strasburgiem i północną Lotaryngię.
Niemcy oddają Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie.
Gdańsk  jako Wolne Miasto został objęty patronatem Ligi Narodów.
Na Warmii i Mazurach (południowa część Prus Wschodnich) i na Górnym Śląsku maja być przeprowadzone plebiscyty, czyli głosowania ludności na temat przynależności danego obszaru do Niemiec lub do Polski.
Między Renem a granicą z Francją, Belgią i Luksemburgiem oraz w pasie szerokim na 50 km na prawym brzegu Renu nie mogą stacjonować żadne niemieckie jednostki wojskowe (tzw. demilitaryzacja Nadrenii).
Niemcy mają zapłacić odszkodowania wojenne (tzw. reparacje).
Niemcy wycofują się ze wszystkich posiadłości zamorskich.
Niemcy uznają swą całkowitą odpowiedzialność za wybuch wojny.
Austria uzyskuje dzisiejsze granice. Zabroniono je przyłączyć do Niemiec.
Węgry zostają zredukowane do terytorium etnicznie węgierskiego (Słowacja staje się częścią Czechosłowacji, Siedmiogród- Rumunii, Chorwacja- Jugosławii).
Turcja otrzymuje takie granice, jakie ma do dziś, choć sprecyzowano je dopiero w traktacie podpisanym w 1923 roku w Lozannie. Posiadłości tureckie n a Bliskim Wschodzie przechodzą w zarząd Anglii (Irak, Palestyna)i Francji (Syria, Liban). W tym samym roku Turcję ogłoszono republiką. Imperium osmańskie przestało istnieć.
Powołanie Ligi Narodów- międzynarodowej organizacji z siedzibą w Genewie, która miała strzec światowego pokoju.