1.Autobus przejechał połowę drogi z prędkością 60 km/h a drugą połowę z prędkością 100 km/h. Oblicz średnią prędkość samochodu na całej trasie. (WYNIK TO NAPEWNO NIE 80 KM/H!!!)

2.Dźwig podnosi skrzynię z prędkością v1=0,6 m/x w kierunku pionowym i równocześnie jedzie po poziomej nawierzchni. Prędkość skrzyni, liczona względem powierzchni ziemi wynosi v2=1m/s. Oblicz prędkośc dźwigu

2

Odpowiedzi

2009-10-27T10:44:15+01:00
Zad 1.
s- 1/2 przebytej drogi
2s - cała droga
V₁=60 km/h
V₂ = 100 km/h
Vśr = ?

Vśr = ( s + s ) : ( t₁ + t₂ )

korzystam ze wzoru na szybkość v = s:t i obliczam czasy na 1 połowie drogi i na drugiej połowie drogi
t₁ = s: V₁
t₁ = s: 60
t₂ = s:100
Vśr = ( s + s ) : ( s:60 + s: 100)
Vśr =2s: (10s:600 + 6s:600 )
Vśr = 2s :( 16s:600)
Vśr = (2s*600):16s
Vśr = 600:8
Vśr = 75 km/h
2009-10-27T14:33:55+01:00
Zad2. zgodnie z rysunkiem z załącznika :
v₁=0,6m/s
v₂=1m/s
v(dzwigu)=x
aby obliczyć x kożystamy z twierdzenia Pitagorasa:
X²=1²-0,6²
X²=1-0,36
X²=0,64
X=0,8
V(dzwigu)=0,8m/s