Bardzo prosze pilne potrzebne zaraz
a) 3x-2xy=5x=
b) 7aKWADRAT+2AkwadratX-9Akwadrat=2Akwadrat=
C) 3AB-A#B-8ba=
d) 2xkwadratY-3,5xykwadrat-1,5xkwadraty-3xykwadrat+4XYkwadrat-4xyKWADRAT=
e) (5x-7y)-(3y-7x)=
f) -(a-2b)-2(b-2a)=
g) 3(x-2y)-2(y-3x)=

2

Odpowiedzi

2009-10-26T20:30:02+01:00
A) 3x-2xy-5x= -2x-2xy
b) 7aKWADRAT+2AkwadratX-9Akwadrat-2Akwadrat=-2akwadrat
C) 3AB-AB-8ba= -6AB
d) 2xkwadratY-3,5xykwadrat-1,5xkwadraty-3xykwadrat+4XYkwadrat-4xyKWADRAT=0,5x kwadrat - 3xy kwadrat
e) (5x-7y)-(3y-7x)=5x-7y -3y-7x=-2x-11y
f) -(a-2b)-2(b-2a)= -a +2b -2b +4a = -3a
g) 3(x-2y)-2(y-3x)=3x-6y-2y+6x=9x-8y
2009-10-26T20:39:58+01:00
E) (5x-7y)-(3x-7x)= 5x-7y-3y-7x=-2x-10y
f) -(a-2b)-2(b-2a)= -a+2ab-2b+4a=3a+2ab-2b
g) 3(x-2y)-2(y-3x)= 3x-6y-2y+6x=9x-8y