Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T15:30:44+01:00
Gniazdowniki to ptaki, króre pierwszą fazę rozwoju spędzają w gnieździe pod opieką matki, a zagniazdowniki to ptaki, które zaraz po wykluciu są samodzielne. Gniazdowniki to np. ptaki drapieżne, wróble, gołębie i dzięcioły.
Zagniazdowniki to np. kury, kaczki, łabędzie, gęsi.


Mam nadzieję, że pomogłam ;)
10 4 10
2010-03-18T15:31:17+01:00
Gniazdowniki to ptaki które po urodzeniu zostają w gnieździe dopóki nie staną się samodzielne. np. wróble, jaskółki
Zagniazdowniki to ptaki które opuszczają gniazdo zaraz po urodzeniu. np kaczki, kury
5 3 5
2010-03-18T15:33:05+01:00
Gniazdowniki przebywają przez pewien czas w gnieździe i karmione są przez rodziców.Do nich zalicza się m.in.:bociany,jaskółki,wróble.Swoje gniazda zakładają one w różnych miejscach np.skowronek na ziemi,dzięcioł w dziuplach.
Zagniazdowniki opuszczają gniazda zaraz po wykluciu i samodzielnie zdobywają pokarm.Zalicz się do nich m.in.:kury,kaczki,łabędzie.
6 2 6