Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów:

Ogłaszam grzybobranie!!
Za każdy przyniesiony mi grzyb jadalny zapłacę 1 talara, ale za każdy grzyb trujący biorę 3 talary.

Antek przyniósł hrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących?

1

Odpowiedzi

2010-03-18T15:35:35+01:00
Grzyby jadalne x
Grzyby trujace y

x+y=50
1x-3y=18

x=50-y
50-y-3y=18
-4y=18-50
-4y=-32
y=-32:-4
y=8
x=50-y=50-8=42

Grzyby jadalne x=42 szt.
Grzyby trujace y=8 szt.

Spr.
x+y=50
42+8=50

1x-3y=18
42-3*8=42-24=18
Odp.
Antek przyniósł 42 grzyby jadalne i 8 grzybów trujących.
pozdrawiam:)
2 1 2