Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T15:34:16+01:00
Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów:
1. Lidia Geringer de Oedenberg
2. Marek Siwiec
3. Adam Gierek
4. Andrzej Szejna
5. Bogusław Liberadzki
6. Genowefa Grabowska
7. Dariusz Rosati
8. Józef Pinior

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów:
1. Jerzy Buzek
2. Jan Olbrycht
3. Zdzisław Chmielewski
4. Paweł Piskorski
5. Małgorzata Handzlik
6. Jacek Protasiewicz
7. Stanisław Jałowiecki
8. Jacek Saryusz-Wolski
9. Filip Kaczmarek
10. Bogusław Sonik
11. Bogdan Klich
12. Zbigniew Zaleski
13. Barbara Kudrycka
14. Tadeusz Zwiefka
15. Janusz Lewandowski
16. Zbigniew Kuźmiuk
17. Czesław Siekierski
18. Zdzisław Podkański
19. Janusz Wojciechowski

Grupa Unii na rzecz Europy Narodów:
1. Adam Bielan
2. Marcin Libicki
3. Anna Fotyga
4. Wojciech Roszkowski
5. Mieczysław Janowski
6. Konrad Szymański
7. Michał Kamiński

Grupa Europejskiej Liberalno – Demokratycznej Partii Reform:
1. Bronisław Geremek
2. Janusz Onyszkiewicz
3. Jan Kułakowski
4. Grażyna Staniszewska

Niezrzeszeni:
1. Marek Czarnecki
2. Wiesław Kuc
3. Ryszard Czarnecki
4. Jan Masiel
5. Bogdan Golik
6. Leopold Rutowicz
7. Filip Adwent
8. Bogdan Pęk
9. Sylwester Chruszcz
10. Mirosław Piotrowski
11. Maciej Giertych
12. Bogusław Rogalski
13. Dariusz Grabowski
14. Witold Tomczak
15. Urszula Krupa
16. Wojciech Wierzejski
Rada Unii Europejskiej

Misja UE w Gruzji
Wiktor Wąsowski (Komenda Główna Policji)

Eksperci narodowi
1. Robert Gętek – Służba Wojskowa UE
2. Józef Kozłowski – Służba Wojskowa UE
3. Wojciech Kucharski – Służba Wojskowa UE
4. Dariusz Skrzypczak – Służba Wojskowa UE
5. Sławomir Szymczak – Służba Wojskowa UE
6. Paweł Tarnawski – Biuro ds. Bezpieczeństwa
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Jerzy Makarczyk, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
(kadencja: 1 maja 2004 r. – 6 października 2009 r.)

Eksperci narodowi:
1. Maria Siekierzyńska – Wydział ds. Analiz i Dokumentacji (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
2. Ireneusz Gęsior – Wydział ds. Kontaktów z Mediami i Informacji (Trybunał Konstytucyjny)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
Irena Wiszniewska – Białecka, Sędzia Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
( kadencja: 1 września 2004 r. – 31 sierpnia 2010 r.)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Jacek Uczkiewicz, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Europejski Bank Centralny
Leszek Balcerowicz, członek Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego, Prezes NBP
Europejski Bank Inwestycyjny
1. Andrzej Raczko, członek Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Minister Finansów
2. Matthew Olex-Szczytowski – Dyrekcja ds. Operacji Pożyczkowych
3. Beata Chadzyńska – Sekretariat Generalny/Wydział tłumaczeń
4. Robert Kietliński – Dyrekcja ds. Projektów
5. Hanna Karczewska – Sekretariat Generalny/Służby prawne
6. Lubieniecki Michał - Dyrekcja ds. Operacji Pożyczkowych
7. Maja Siebers - Dyrekcja ds. Operacji Pożyczkowych
8. Aleksander Skórnik - Dyrekcja ds. Operacji Pożyczkowych
9. Magdalena Motyl - Dyrekcja ds. Operacji Pożyczkowych
10. Magdalena Torzewska - Dyrekcja ds. Operacji Pożyczkowych
Komitet Ekonomiczno – Społeczny

Kadencja przedstawicieli w Komitecie Ekonomiczno Społecznym upływa 20 września 2006 r.

1. Andrzej Malinowski, Konfederacja Pracodawców Polskich
2. Tadeusz Dorda, Konfederacja Pracodawców Polskich
3. Jacek Krawczyk, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
4. Marek Komorowski, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
5. Jarosław Maciej Mulewicz, Business Centre Club – Związek Pracodawców
6. Tadeusz Donocik, Krajowa Izba Gospodarcza
7. Zbigniew Drabko, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
8. Andrzej Adamczyk, NSZZ “Solidarność”
9. Marian Krzaklewski, NSZZ “Solidarność”
10. Katarzyna Soboń, NSZZ ,”Solidarność”
11. Stanisław Różycki, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
12. Tomasz Jasiński, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
13. Edmund Szynaka, Forum Związków Zawodowych
14. Markus Tornberg, Krajowy Związek Rolników, Organizacji i Kółek Rolniczych
15. Małgorzata Niepokulczycka, Federacja Konsumentów
16. Elżbieta Szadzińska, Federacja Konsumentów
17. Andrzej Szydłowski, Związek Rzemiosła Polskiego
18. Krzysztof Kamieniecki, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju
19. Tomasz Czajkowski, Parlament Studentów RP
20. Marzena Mendza - Drozd, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
21. Jolanta Plakwicz, Liga Kobiet Polskich
Komitet Regionów

Kadencja przedstawicieli w Komitecie Regionów (członków i ich zastępców) upływa 25 stycznia 2006 r.

Członkowie

1. Paweł Arndt, Przewodniczący Sejmiku, województwo Wielkopolskie
2. Krzysztof Ciach, Starosta Powiatu Stargardzkiego, województwo Zachodniopomorskie
3. Michał Czarski, Marszałek Województwa Śląskiego
4. Andrzej Czernecki, Burmistrz Jasła, województwo Podkarpackie
5. Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, województwo Dolnośląskie
6. Henryk Gołębiewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
7. Karol Karski, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, województwo Mazowieckie
8. Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Łodzi, województwo Łódzkie
9. Mirosław Lech, Wójt Gminy Korycin, województwo Podlaskie
10. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, województwo Małopolskie
11. Henryk Makarewicz, Marszałek Województwa Lubelskiego
12. Stanisław Rakoczy, Starosta Powiatu Kluczborg, województwo Opolskie
13. Bożena Ronowicz, Prezydent Zielonej Góry, województwo Lubuskie
14. Andrzej Ryński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
15. Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego
16. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
17. Brunon Synak, Przewodniczący Sejmiku, województwo Pomorskie
18. Marian Szymanowicz, Zastępca Prezydenta Puław, województwo Lubelskie
19. Mieczysław Teodorczyk, Marszałek Województwa Łódzkiego
20. Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
21. Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka, województwo Kujawsko-Pomorskie

Zastępcy

1. Waldemar Achramowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2. Piotr Boroń, Przewodniczący Sejmiku, województwo Małopolskie
3. Konstanty Dombrowicz, Prezydent Bydgoszczy, województwo Kujawsko-Pomorskie
4. Piotr Fogler, Przewodniczący Sejmiku, województwo Mazowieckie
5. Maciej Kobyliński, Prezydent Słupska, województwo Pomorskie
6. Witold Krochmal, Burmistrz Wołowa, województwo Dolnośląskie
7. Janusz Krzyżewski, Marszałek Województwa Podlaskiego
8. Grzegorz Kubat, Marszałek Województwa Opolskiego
9. Lucjan Kuźniar, Radny Sejmiku, województwo Podkarpackie
10. Eugeniusz Lewandowski, Starosta Powiatu Toruńskiego, województwo Kujawsko-Pomorskie
11. Stefan Mikołajczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
12. Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz, województwo Kujawsko-Pomorskie
13. Karol Osowski, Przewodniczący Sejmiku, województwo Zachodniopomorskie
14. Kazimierz Pańtak, Zastępca Przewodniczącego Sejmiku, województwo Lubuskie
15. Andrzej Pruszkowski, Prezydent Lublina, województwo Lubelskie
16. Jerzy Słowiński, Prezydent Radomska, województwo Łódzkie
17. Leszek Świętalski, Wójt Gminy Stare Bogaczowice, województwo Dolnośląskie
18. Marek Tramś, Starosta Powiatu Polkowickiego, województwo Dolnośląskie
19. Marek Trombski, Radny Sejmiku, województwo Śląskie
20. Ludwik Węgrzyn, Starosta Powiatu Bochniackiego , województwo Małopolskie
21. Tadeusz Wrona, Prezydent Częstochowy, województwo Śląskie
2010-03-18T16:15:10+01:00
Grupa Unii na rzecz Europy Narodów:
1. Adam Bielan
2. Marcin Libicki
3. Anna Fotyga
4. Wojciech Roszkowski
5. Mieczysław Janowski
6. Konrad Szymański
7. Michał Kamiński

Grupa Europejskiej Liberalno – Demokratycznej Partii Reform:
1. Bronisław Geremek
2. Janusz Onyszkiewicz
3. Jan Kułakowski
4. Grażyna Staniszewska

Niezrzeszeni:
1. Marek Czarnecki
2. Wiesław Kuc
3. Ryszard Czarnecki
4. Jan Masiel
5. Bogdan Golik
6. Leopold Rutowicz
7. Filip Adwent
8. Bogdan Pęk
9. Sylwester Chruszcz
10. Mirosław Piotrowski
11. Maciej Giertych
12. Bogusław Rogalski
13. Dariusz Grabowski
14. Witold Tomczak
15. Urszula Krupa
16. Wojciech Wierzejski