Odpowiedzi

2010-03-18T15:39:57+01:00
wyniku tych wydarzeń nastąpiło (po roku) zjednoczenie Niemiec.
- w Polsce powołano pierwszy niekomunistyczny rząd.
- Państwa Europy Wschodniej uniezależniły się od ZSRR.
- rozpoczeto reformy gospodarcze, polegajace m.in. na prywatyzacji zakładów pracy.
- W państwach Europy Wschodniej komuniści zostali zmuszeni do oddania władzy. no tak myśle
3 4 3
2010-03-18T15:40:08+01:00
Jan Paweł II - jego wybór na papieża oraz nauczanie
Solidarność na której czele stanął Lech Wałęsa, obrady okrągłego stołu
2 5 2