Potrzebne na teraz.. Prosze

1. Wieża rzuca cień o długości 31,5 m. Wtym samym czasie wbity pionowo w ziemie pręt o wysokości 1,6 m rzuca cień o dł. 1,2m. Oblicz wysokość wieży.

2.. Na kliszy fotograficznej obraz osoby mającej 1,7 m wzrosty ma wysokość 3 cm. Wiedząc, że odległość kliszy od soczewki aparatu równa się 9 cm, bllicz, w jakiej odległośći od soczewki znajdowała sie fotografowana osoba.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T17:36:23+01:00
1)x : 31,5 =1,6: 1,2
x=31,5*1,2:1,6
x=23,625

x-wysokość wieży,
Odp. Wysokość wieży wynosi 23,625 m.

2)
1,7m=170 cm
3:9=170:x
x=9*170:3
x=510 cm
Odp. Fotografowana osoba znajdowała się 510 cm od soczewki
1 5 1