Przykłady 5 fundacji i obszary ich działalności.(oprócz Caritas,Monar,,wspólnota polska,transparency international polska,polska akcja humanitarna, fundacja na rzecz nauki polskiej, fundacja rozwoju demokracji lokalnej, nasza ziemia). Prosze... pilne....

1

Odpowiedzi

2010-03-20T19:38:13+01:00
Fundacja ITAKA
Fundacja Dzieci Niczyje
Fundacja Książąt Czartoryskich
Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Fundacja Projekt Łódź