Odpowiedzi

2010-03-18T16:04:07+01:00
* ujednolicił system miar i wag
* stworzył dogodne warunki do wymiany handlowej w Bizancjum i krajami arabskimi
* wprowadził srebrnego denara
* wprowadzał reformy, aby zjednoczyć Imperium
* podzielił cesarstwo na hrabstwa
* zlikwidował urząd majordoma i wprowadził margraba
* nadgraniczne hrabstwa narażone na ataki, przekształcił w marchie
* podbił Sasów i kazał przyjąć im chrześcijaństwo
* pokonał Longobardów i przyłączył Italię

Jego przydomek pochodzi od jego dokonań. Wielki.
5 4 5