Odpowiedzi

2011-06-30T15:07:18+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Suita barokowa składa się z kilku tańców utrzymanych w tej samej tonacji. Tańce wchodzące w skład suity mają zwykle formę jednorodną dwuczęściową i oparte są na ewolucyjnej zasadzie kształtowania. Przy łączeniu tańców w cykl podstawowe znaczenie ma zasada kontrastu tempa, ruchu, metrum, typu melodii itd. Typowa suita składa się z

- allemande - jest to taniec niemiecki, w metrum parzystym, tempie umiarkowanym. Jako pierwsza część cyklu pełni niekiedy rolę preludium, stając się utworem figuracyjnym i tracąc charakter taneczny. Często przeważa ukształtowanie ewolucyjne. Niekiedy posiada na początku odbitkę ósemkową lub szesnastkową. Ma charakter dostojny.

- courante - jest to taniec francuski, w metrum trójdzielnym, o tempie szybkim. Cechuje go lekkość, często stosowana figuracja o płynnym ruchu ósemkowym. Niekiedy posiada rytm punktowany. Rozpoczyna się przedtaktem.

- sarabanda - jest to taniec hiszpański, w metrum trójdzielnym, o tempie wolnym. Jest to najwolniejsza część suity, często z wieloma ozdobnikami. Nie posiada przedtaktu. Odznacza się poważnym, majestatycznym charakterem, przewagą długo wytrzymywanych akordów oraz budową okresową. Często po sarabandzie następowało jej wariacyjne double.

- gigue - jest to taniec angielski, w tempie szybkim lub bardzo szybkim. Posiada żwawy, wesoły charakter. Zwykle ma odbitkę. Stosowany też bywa rytm punktowany (ósemka z kropką i szesnastka). Był także popularny na terenie Szkocji i Irlandii.

 

W okresie baroku tworzono kilka rodzajów sonat, w zależności od obsady wykonawczej:

sonata solowa, czyli a due – przeznaczona na jeden instrument solowy i basso continuo,

sonata triowa – przeznaczona na dwa instrumenty solowe i basso continuo,

sonata quatro – przeznaczona na trio instrumentów solowych i basso continuo.

Istniał też inny podział sonat: da chiesa ( kościelna ) i da camera ( komnatowa ). Nazwy te dotyczyły funkcji utworu jako kompozycji kościelnej lub komnatowej.

Cykl nie miał sprecyzowanej budowy, liczba i następstwo części były zmienne. Zasadą porządkowania części stały się kontrasty uzyskiwane przez zmianę tempa, faktury i motywiki. Najczęściej w skład cyklu wchodziła część fugowana, taneczna lub forma ronda. Cechą charakterystyczną sonaty barokowej była często faktura  polifoniczna, niejednokrotnie wyrażona kunsztowną imitacją.

 

Pozdrawiam.

7 3 7