Zapisz:

a) sześcian liczby a
b) połowę sumy liczb a i b
c) liczbę o pięć mniejszą od połowy liczby x
d) liczbę większą o 10 od liczby trzy razy większej od x
e) liczbę o a mniejszą od b
f) liczbę x większą od y
g) kwotę o 5 mniejszą od kwoty k
h) objętość dwa razy większą od objętości k
i) pole 5 razy mniejsze od pola P

2

Odpowiedzi

2010-03-18T15:42:46+01:00
A) a³
b) 1/2 × (a+b)
c) (1/2x)-5
d) 3x +10
e) b-a
f) x>y
g) k-5
h) 2k
i) 1/5P
1 5 1
2010-03-18T15:45:19+01:00
A) a^3
b)(a+b)/2
c)(x:2)-5
d)(3*x)+10
e)b-a
f)x*y
g)k-5
h)k*2
i)p:5


^ - to jest potęga
1 5 1