1.co świadczylo o podporządkowaniu królestwa polskiego rosji?

2. co świadczylo o samodzielnośći królestwa polskiego?

umieścić do 1 lub 2:
- polacy mieli własne sądownictwo
-konstytucja zastała nadana przez cara
-dowódcą armii królestwa polskiego był książe konstanty
-najważniejsze decyzje dotyczące królestwa podejmował car
-polacy posiadali własny sejm
-istniała polska armia

2

Odpowiedzi

2010-03-18T16:11:29+01:00
1.co świadczylo o podporządkowaniu królestwa polskiego rosji?
-konstytucja zastała nadana przez cara
-dowódcą armii królestwa polskiego był książe konstanty
-najważniejsze decyzje dotyczące królestwa podejmował car

2. co świadczylo o samodzielnośći królestwa polskiego?
- polacy mieli własne sądownictwo
-polacy posiadali własny sejm
-istniała polska armia
31 4 31
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:12:23+01:00
1. konstytucja została nadana przez cara
dowódcą armi K/P był książe konstanty
najważniejsze decyzje dotyczące królestwa podejmował car
2. polacy mieli własne sądownictwo
posiadali własny sejm
istniała polska armia
25 3 25