Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:35:42+01:00
Powstanie wybuchło w nocy z 21 na 22 luty 1846 r. w Krakowie.
Terenem działań była Rzeczpospolita Krakowska.

22 lutego 1846 r. z konspiracji wyszedł Rząd Narodowy Rzeczpospolitej Polskiej, który sformowano już w styczniu 1846 r. W jego skład weszli min. Aleksander Grzegorzewski, Ludwik Gorzkowski, Jan Tyssowski- który ogłosił sie po konflikcie z Gorzkowskim dyktatorem powstania.

Powstanie miało na celu zniesienie różnic stanowych, przywilejów klasowych, likwidację powinności chłopskich z czynszem i pańszczyzną na czele, chłopom użytkownikom zapowiedziano oddanie ziemi na własność a wszyscy bezrolni mieli otrzymać ziemię z Dóbr Narodowych ale w zamian za udział w powstaniu.

Rzeczpospolita Krakowska stała się miejscem intensywnych represji, które charakteryzowały się min. masowymi aresztowaniami oraz wyrokami śmierci.
Likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej. Austria i Rosja łamiąc postanowienia kongresu wiedeńskiego ogłosiły wcielenie Wolnego Miasta Krakowa do cesarstwa austriackiego.
31 3 31