Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:13:35+01:00
Mieć nadzieję to znaczy .myśleć o czymś .czekać aż sie to spełni. wierzyć w to i postępować aby się to zdarzyło.xd


Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany

Żydzi szantażem wymusili na Piłacie wyrok śmierci na Pana Jezusa. Jeśli Go nie skażesz - straszyli - stracisz posadę, bo nie jesteś przyjacielem Cezara. Piłat więc skazał Jezusa na śmierć, mimo iż nie dostrzegł w Nim żadnej winy. Pan Jezus przyjął wyrok śmierci, aby wypełnić wolę Ojca i odkupić ludzi. Każdy człowiek w chwili urodzenia otrzymuje konkretne powołanie. Aby się zbawić, powinien na nie odpowiedzieć i przyjąć los, który go spotyka. Nikt z nas nie wybiera sobie narodu ani rodziców, ani zdolności, trzeba siebie przyjąć takim, jakim się jest i jak Jezus powiedzieć: „Oto idę, Boże, pełnić wolę Twoją”. Tak się zaczyna droga krzyżowa każdego człowieka.
2 5 2
2010-03-18T16:14:45+01:00
Te pierwsze to nie wiem ale drugie to :
Stacja 3
Pan Jezus Pierwszy raz upada po krzyżem .
Pan Jezus ze zmęczenia upadł pod ciężkim krzyżem . Żołnierze i gapie się z niego śmieją . Nikt Mu nie pomaga się podnieść .
1 5 1
2010-03-18T16:15:44+01:00
1. Mieć nadzieję znaczy, wierzyć w coś co może się udać, nie tracić nadziei na to, że się nie uda.
2. Stacja 2 - Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona.
Po usłyszeniu wyroku śmierci, żołnierze nałożyli ciężki krzyż na plecy Jezusa. Wypełnili w ten sposób rozkaz, który otrzymali od swych przełożonych. W Panu Jezusie nie dostrzegali kogoś wyjątkowego, on był dla nich tylko kolejnym skazańcem. Działali surowo nie okazując żadnego współczucia.
1 5 1