Rozwiąż podane zadania za pomocą równan !!! ...
Zadanie 1
Mama tata i syna mają razem 125 lat . Mama i tata mają po tyle samo lat i są dwa razy starsi od syna . Ile lat ma każde z nich ??

Zadanie 2
Janek jest o 8 lat starszy od Bartka .Razem mają 32 lata .Ile lat ma każde z nich ?? Ile lat miało każde z nich 4 lata temu ?? Ile razy Janek był starszy od Bartka ???

Dzięki ! ;))

2

Odpowiedzi

2010-03-18T16:17:53+01:00
Zad 1

x-wiek syna 25
2x-wiek rodzica 2*25=50

2x+2x+x=125
5x=125
x=25

Rodzice maja poa 50 lat a syn ma 25 lat.

zad 2

x-wiek bartka 12lat
x+8-wiek janka 12+8=20lat
razem maja -32 lata

x+x+8=32
2x=32-8
2x=24
x=12

Bartek ma 12 lat a Janek 20 lat.

12-4=8
20-4=16
16:8=2
Mieli 8 i 16 lat .Janek byl 2 razy starszy od bartka.
2010-03-18T16:23:14+01:00
Z.1
y-wiek mamy,wiek taty
x-wiek syna


x+2y=125
y=2x

x+2*2x=125
y=2x

5x=125
y=2x

x=25-wiek syna
y=50- wiek matki,wiek ojca

z.2
wiek Bartka-x
wiek Janka-y

x+y=32
y=x+8

x+x+8=32
y=x+8

2x+8=32/-8
y=x+8

2x=24

x=12 -w.Bartka
y=20-w.Janka

12-4=8
20-4=16

16/2=8

4 lata temu Janek był 2 razy starszy od Bartka.