Odpowiedzi

2010-03-18T16:33:26+01:00
1 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. 2 Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą 5 Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusow
2010-03-18T16:34:55+01:00
" Bądźce więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu"
1 4 1
2010-03-18T16:47:17+01:00
1. Dzieci , bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom , bo to jest sprawiedliwe . 2. Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą.