Pocisk karabinowy, poruszjący się w lufie o długości 70 cm ruchem jednostajnie przyspieszonym, osiąga u jej wylotu prędkość 700m/s. Przyspeiszenie (w m/s2) wynisosłoby około:
A)350000 B)35000 C)7000 D)70000 E)700000

Jeżeli w pierwszej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego (v0=0m/s) ciasło przebyło droge 2m, to w drugiej sekundzie przebyło drogę: a)3m b)4m c)6m d)8m E)10m

2

Odpowiedzi

2009-10-26T20:52:38+01:00
2009-10-26T21:26:55+01:00