Odpowiedzi

2010-03-18T16:37:04+01:00
Dane: Szukane:
m=5kg Q=?
t₁=120°C
t₂=150°C
c₁=896J/kg×°C (to jest ciepło właściwe aluminium)

Δt=t₂-t₁=150°C-120°C=30°C
c=Q/m×Δt
Q=c×m×Δt

Q=896J/kg×°C × 5kg × 30°C=134400J=134,4 kJ

Odp.: Należy dostarczyc 134,4kJ energii cieplnej, aby ogrzac 5kg aluminium od temperatury 120°C do 150°C.