Odpowiedzi

2010-03-18T16:23:14+01:00
6x=3 |:6
x=0,5

-3x=7 |:(-3)
x=-2 1/3

2x=1/5 |:2
x=1/10

1,2x=4,8 |1,2
x=4

1/3x=3 |:1/3
x=9

-3/5x=-5 |:(-3/5)
x=5

3/4x=-4/9 |:3/4
x=16/27

0,1x=-7 |:0,1
x=-70
2010-03-18T16:25:00+01:00
6x=3 /:6
x= 1/2 (jedna druga)

-3x=7 /:(-3)
x= -2 1/3 (dwa i jedna trzecia)

2x=1/5 /:2
x= 1/10 (jedna dziesiąta)

1,2x=4,8 /:1,2
x=4

1/3x=3 /:1/3
x= 9

-3/5x=-5 /: -3/5
x= 8 1/3 (osiem i jedna trzecia)

3/4x=-4/9 /:3/4
x= - 16/27 (szesnaście dwódziestych siódmych)

0,1x=-7 /:0,1
x= - 70