Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:44:59+01:00
A)
Najpierw należy odczytać masy atomowe tlenu i węgla
( m - masa) :
mO₂ = 16u *2 = 32u
mC = 12u
Stosunek masowy tlenu do węgla wynosi (w zeszycie to zapisz z kreską ułamkową lepiej ;) :
32/12 = 8/3
Odp: Stosunek masowy tlenu do węgla w w cząsteczce CO₂ wynosi 8/3 (czyt. osiem do trzech)

b)
Najpierw należy odczytać masy atomowe tlenu i żelaza
( m - masa) :
mO₃ = 16u * 3 = 48u
mFe₂ = 56u * 2 = 112u
Stosunek masowy tlenu do węgla wynosi (w zeszycie to zapisz z kreską ułamkową lepiej ;) :
48/112 = 3/7
Odp: Stosunek masowy tlenu do żelaza w cząsteczce Fe₂O₃ wynosi 3/7 (czyt. trzy do siedmiu)

c)
Najpierw należy odczytać masy atomowe siarki i miedzi
( m - masa) :
mS = 32u
mCu = 64u
Stosunek masowy siarki do miedzi wynosi (w zeszycie to zapisz z kreską ułamkową lepiej ;) :
32/64 = 1/2
Odp: Stosunek masowy siarki do miedzi w cząsteczce CuS wynosi 1/2 (czyt. jeden do dwóch)

;-))
2010-03-18T16:49:04+01:00
A) trzeba odczytać z układu okresowego masy cząsteczkowe C (węgla) i O (tlenu)
O=16u
C=12u

Cząsteczka CO2 zawiera dwa atomy tlenu, więc jego masa cząsteczkowa w tym związku będzie wynosiła 2*16u=32u

stosunek masowy polega na podzieleniu odpowiednich atomów w związku.
Skoro jest stosunek O do C, więc

O/C= 32/12= 8/3b) tu robisz tak samo
Fe2O3

mFe w Fe2O3= 2*55u=110u
mO w Fe2O3= 3*16=48u

O/Fe = 48/110= 24/55
c)CuS

mCu w CuS= 63u
mS w cuS= 32u

S/Cu= 32/63