Proszę o notatkę dotyczącą pozytywizmu w w Polsce i na świecie (nie dawajcie tylko wypocin z Wikipedii, ściągi, ani bryka)
Opis ma zawierać: ogólny zarys epoki historyczno literackiej, główne prądy filozoficzne, najważniejszych twórców, najważniejsze gatunki, fakty historyczne i literaturę.
Wszystko w formie notatki.

1

Odpowiedzi

2010-03-18T16:47:04+01:00
Pozytywizm rozpoczyna się w 1864r. i trwa do 1890.
1864- uwłaszczenie chłopów
1891- zadebiutowali nowi twórcy z nowymi pomysłami

Pozytywizm (inaczej epoka postyczniowa) to nazwa epoki odwołującej się do Augusta Comta, twórcy tzw. filozofii pozytywnej.

Pozytywny to znaczy oparty na faktach, uzasadniony, rzeczowy, praktyczny, użyteczny, potrzebny.

Hasła pozytywistyczne:
1. Praca u podstaw.
2. Praca organiczna.
3. Emancypacja kobiet.
4. Asymilacja Żydów.

Praca u podstaw - zajęcie się chłopami, najbiedniejszymi warstwami społecznymi, odbudowa wsi, szerzenie oświaty, zakładanie bibliotek, szkół i ochronek dla dzieci wiejskich.

Praca organiczna - równomierny rozwój wsi i miast, różnych grup społecznych, współpraca między nimi.

Emancypacja kobiet- kobiety domagają się równych praw mężczyznom, chcą się uczyć, dokształcać, pracować, same o sobie decydować.

Asymilacja Żydów - Żydzi domagają się równych praw z Polakami, chcą móc decydować o kraju, w którym żyją.

Kierunki filozoficzne:
1. Scientyzm - żeby zrozumieć świat i rzeczywistosć trzeba mieć widzę, ponieważ tylko wiedza o faktach daje nad nimi władzę. Wiedzy o charakterze pewnym dostarczają przede wszystkim nauki przyrodnicze.
2. Ewolucjonizm ( Herbert Spencer) - świat ciągle się zmienia , wszystko podlega ewolucji czyli nieustannej przemianie, wszystko się rozwija. Ewolucja prowadzi do rozwiju od form prostych do bardziej złożonych. Warunkiem rozwoju jest postęp.
3. Utylitaryzm czyli użyteczność- każdy chce czuć się potrzebnym, chce pomagać innym.
4. Organicyzm- społeczeństwo jako jeden organizm. Funkcjonowanie państwa zależy od współpracy grup społecznych, które są ze sobą powiązane jak części organizmu.

Mistrzowie filozofii pozytywnej:
August Comte
Herbert Spencer
John Mill
Karol Darwin
Henry Buckle

15 4 15