Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5 dm i 12 dm oraz przeciwprostokątnej równej 13 dm.
A) Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc, że jego wysokość jest równa 13 dm.
B) Ile co najmniej kartonu potrzeba do zbudowania modelu tego graniastosłupa?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:23:21+01:00
A=5dm
b=12dm
c=13dm
h=13dm

a)
v=Pp*h (objętość=pole podstawy * wysokość)
v=(1/2*a*b)*h
v=(1/2*5dm*12dm)*13dm=30dm2*13dm=390dm3 (dm2/dm3 to decymetry kwadratowe i sześcienne)

0dp. Objętość tego graniastosłupa jest równa 390dm3.

b)
Pc=2Pp+Pb (Pole całkowite=pole podstawy+pole powierzchni boczej)
Pc=2*(1/2*a*b)+[(a+b+c)*h]
Pc=2*(1/2*5dm*12dm)+[(5dm+12dm+13dm)*13dm]=2*30dm2+(30dm*13dm)=60dm2+390dm2=450dm2 (dm2 -decymetry kwadratowe)

Odp. Na zbudowanie modelu tego graniastosłupa potrzeba przynajmniej 450dm2 kartonu.