Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:31:36+01:00
Akt- jedna z konstrukcyjnych części sztuki teatralnej lub opery, stanowiąca całość kompozycyjną
2010-03-18T16:31:44+01:00
Akt to np. akt o nieagresje. Jest to taka umowa.
2010-03-18T16:33:38+01:00
Akt prawny - rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.