Wykonaj redukcję i mnożenie wyrazów podobnych:
a)5(3z-7)-9(-8z-6)=
b)-3(5x-4)+8(-3x+2)=
c)7x-3(5x+2)-6(7+2x)=
d)-5(3y-7)-2(6+4y)+3y=
e)5a+4(a-1)=
f)5a+3(a-2)+5b=
g)4(2b+(jedna czwarta)-6b=
h)2a+0,5(a-2)+5b=
i)3x-0,2(1-2x)=
j)-(jedna trzecia)(a+3b)-2a=
Prosiłabym również o krótkie wytłumaczenie jak to zrobiliście,ponieważ jutro mam z tego sprawdzian;(

3

Odpowiedzi

2010-03-18T16:42:58+01:00
A)5(3z-7)-9(-8z-6)= 15z-35+82z+54=15z+82z+54-35=97z+19

b)-3(5x-4)+8(-3x+2)=-15x+12-24x+16=-365x+28

c)7x-3(5x+2)-6(7+2x)=7x-15x-6-42-12x=-20x-48

d)-5(3y-7)-2(6+4y)+3y=-15y+35-12-8y+3y=-20y-23

e)5a+4(a-1)=5a+4a-4=9a-4

f)5a+3(a-2)+5b=5a+3a-6+5b= 8a-6+5b

g)4(2b+(¹/₄)-6b=8b+2-6b=2b+2

h)2a+0,5(a-2)+5b=2a+0,5a-1+5b=2,5a-1+5b

i)3x-0,2(1-2x)=3x-0,2+0,4x=3,4x-0,2

j)-(¹/₃)(a+3b)-2a=-¹/₃a - 1b-2a=-2⅓a-1b
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:43:21+01:00
A)
5(3z-7)-9(-8z-6)=
15z-35+72z+54=
87z+19

b)
-3(5x-4)+8(-3x+2)=
-15x+12-24x+16=
-39x+28

c)
7x-3(5x+2)-6(7+2x)=
7x-15x-6-42-12x=
-20x-48

d)
-5(3y-7)-2(6+4y)+3y=
-15y+35-12-8y+3y=
-20y+23

e)
5a+4(a-1)=
5a+4a-4=
9a-4

f)
5a+3(a-2)+5b=
5a+3a-6+5b=
8a-6+5b

g)
4(2b+(jedna czwarta)-6b=
8b+1-6b=
2b+1

h)
2a+0,5(a-2)+5b=
2a+0,5a-1+5b=
2,5a-1+5b

i)
3x-0,2(1-2x)=
3x-0,2+0,4x=
3,4x-0,2

j)
-(jedna trzecia)(a+3b)-2a=
-⅓a-b-2a=
-2⅓a-b
1 5 1
2010-03-18T16:58:11+01:00
A)5(3z-7)-9(-8z-6)=
=15z-35-72z-54=
-57z-79
b)-3(5x-4)+8(-3x+2)=
=-15x+12-24x+16=
=-39x-12
c)7x-3(5x+2)-6(7+2x)=
=7x-15x-6-42-12x=
=-30x-48
d)-5(3y-7)-2(6+4y)+3y=
=-15y+35-12-8y+3y=
=15y+23
e)5a+4(a-1)=
=5a+3a-6+5b=
=8a-6+5b
f)5a+3(a-2)+5b=
g)4(2b+1/4)-6b=
=8b+1-6b=
=2b+1
h)2a+0,5(a-2)+5b=
2a+0,5a-1+5b=
=2,5-1+5b
i)3x-0,2(1-2x)=
=3x-0,2-0,4x=
=2,6x-0,2
j)-(1/3)(a+3b)-2a=
=-1/3*a+3b-2a=
-1/3a+3b-2a=
=2/3a+3b