Odpowiedzi

2010-03-20T22:43:23+01:00
Butanol:
C4H9OH

h h h h
| | | |
h-c c c c -OH
| | | |
h h h h

Butanon:
c4h8O
h h h h
|| | | |
c c c c -O
| | | |
h h h h
8 3 8
2010-03-20T23:34:15+01:00
Sumaryczny

CH3-CH2-CH2-CH2-OH butan-1-ol
CH3-CH2(OH)-CH2-CH3 butan-2-ol

CH3-C(O)-CH2-CH3 butanon


struktualny w załączniku
2 5 2