Odpowiedzi

2010-03-18T16:45:56+01:00
X-cena zakupu 1 przedmiotu
y-cena zakupu 2 przedmiotu
x+y=2050
x=2050-y

2050zł*30%=615zł-zysk ze sprzedaży

33,2%x+25%y=615
0,332*(2050-y)+0,25y=615zł
680,6zł-0,032y+0,25y=615zł
-0,082y=-65,6/:(-0,082)
y=800zł-cena zakupu 1 przedmiotu

x=2050zł-y
x=2050zł-800
x=1250zł-cena zakupu 2 przedmiotu

odp.jeden przedmiot kupił za 1250zł,a drugi za 800zł
3 3 3