1.Wymień właściwości, którymi niemetale różnią się od metali.
2.Uzupełnij zdania:
........jest to proces niszczący, któremu ulegają metale i ich stopy.
Zachodzi pod pływem..........Procesowi temu ulegają.........
3.Wpisz podane poniżej nazwy substancji w odpowiednie rubryki tabeli: potas, tlenek sodu, woda, węgiel, cukier z wodą, żelazo, tlenek węgla, alkohol z wodą, tlen, ołów siarczyn miedź, azot, mosiądz, wapń, rtęć, siarczek wapnia, magnez, opiłki żelaza z siarką, siarka, tlenek magnezu, hel, rad.

Pierwiastki chemiczne | Związki chemiczne | Mieszaniny
niemetale | metale |............................|.............. .............|...............|............................|..............
.............|...............|............................|..............
.............|...............|............................|..............
.............|...............|............................|..............
.............|...............|............................|..............
_________________________________________________________
4.Uzupełnij zdania:
Obecnie znanych jest.....pierwiastków chemicznych. W przyrodzie występuje ich....., a pozostałe.......Każdy pierwiastek jest oznaczony międzynarodowym........pochodzącym najczęściej od.......Jeśli nazwy kilku pierwiastków zaczynają się na tą samą literę, to......

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T21:19:30+01:00
1. METALE mają zazwyczaj metaliczny, srebrzysty połysk, są kowalne, mają dobre przewodnictwo cieplne zarówno jak i elektryczne, wszystkie opróćz rtęci mają stały stan skupienia w temp. pokojowej, są bezwonne

NIEMETALE: mają różne stany skupienia, inny kolor, inną woń, wszystkie są izolatorami, nie mają gładkiej powierzchni.

2. Korozja jest to proces niszczący, któremu ulegają metale i ich stopy.
Zachodzi pod pływem utleniania. Procesowi temu ulegają różne przedmioty wykonane z metali, np. siatki metalowe itp.
3.
PIERWIASTKI CHEMICZNE: potas, węgiel, żelazo, tlen, ołów, azot, wapń, rtęć, magnez, siarka, hel, rad, miedź.
ZWIĄZKI CHEMICZNE: tlenek sodu, woda, tlenek węgla, siarczyn, mosiądz, siarczek wapnia, tlenek magnezu
NIEMETALE: węgiel, tlen, azot, siarka, hel
METALE: potas, żelazo, ołów, wapń, rtęć, magnez, rad, miedź.

4. Obecnie znanych jest 117 pierwiastków chemicznych. W przyrodzie występuje ich 89, a pozostałe powstają przy różnych reakcjach chemicznych, znanych jest 28. Każdy pierwiastek jest oznaczony międzynarodowym symbolem pochodzącym najczęściej od skrótu w języku łacińskim.Jeśli nazwy kilku pierwiastków zaczynają się na tą samą literę, to bierzemy literę drugą, lub kolejną inną.

PROSZĘ BARDZO! ;)
47 3 47
2009-10-26T21:22:57+01:00
1.Wymień właściwości, którymi niemetale różnią się od metali.
2.Uzupełnij zdania:
KOROZJA jest to proces niszczący, któremu ulegają metale i ich stopy.
Zachodzi pod pływem chemicznej i elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem. Procesowi temu ulegająmetale i ich stopy.
3.Wpisz podane poniżej nazwy substancji w odpowiednie rubryki tabeli: potas PIERW. CHEM METAL,, tlenek sodu ZW. CHEM, woda ZW.CHEM, węgielPIERW CHEM NIEMETAL, cukier z wodąMIESZANIANA, żelazo P.CHEM METAL, tlenek węgla ZW. CHEM, alkohol z wodą MIESZANINA, tlen PIERW CHEM NIEMETAL, ołów PIERW CHEM, siarczAn miedZI? ZW CHEM, azot P.CHEM NIEMETAL ?, mosiądz ZW CHEM, wapń PIERW CHEM, rtęć PIERW CHEM, siarczek wapnia ZW CHEM , magnez PIERW CHEM METAL, opiłki żelaza z siarką MIESZANINA, siarka PIERWIASTEK CHEM, tlenek magnezu ZW CHEM, hel PIERW CHEM, rad PIERW CHEM NIEMETAL.
27 2 27