1. Grupa 30 osobowa zapłaciła za bilety do kina 490 zł. Bilet dla dorosłych kosztował 18 zł, ulgowy 13 zł. Ile dzieci i ile dorosłych było w grupie?

2. Zmieszano solankę 2% z solanką 5% i otrzymano 6 kg solanki 3%. Ile wzięto każdej z solanek?

3. Jeżeli długość prostokąta zwiększymy o 3 cm, a szerokość o 2 cm, to jego pole zmniejszy się o 2 cm2. Jeśli długość zmniejszymy o 1 cm, a szerokość zwiększymy o 3 cm, to jego pole wzrośnie o 19 cm2. Jakie wymiary ma ten prostokąt?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T17:09:45+01:00
1. Grupa 30 osobowa zapłaciła za bilety do kina 490 zł. Bilet dla dorosłych kosztował 18 zł, ulgowy 13 zł. Ile dzieci i ile dorosłych było w grupie?
x=dorosli
y=dzieci

x+y=30
18x+13y=490

x=30-y
18(30-y)+13y=490

x=30-y
540-18y+13y=490

x=30-y
-5y=-50

x=30-y
y=10

x=20
y=10
Dorosłych było 20, a dzieci 10.


2. Zmieszano solankę 2% z solanką 5% i otrzymano 6 kg solanki 3%. Ile wzięto każdej z solanek?

x-ilość solanki 2%
y-ilość solanki 5%

x+y=6kg
2x+5y=6*3

x=6-y
2(6-y)+5y=18

x=6-y
12-2y+5y=18

x=6-y
3y=6

x=6-y
y=2

x=4
y=2
Solanki 2% użyto dwa razy więcej niż 5%.1 5 1