Proste zadania .. z Matematyki :)
Daje Naj. :) oraz 20 pkt. :)


1. Zapisz zdanie w postaci równania

a) Liczba 17 jest o 3 mniejsza od liczy x
b) Liczba x jest o 5 większa od liczy 9
c) Liczba 12 jest o x większa od liczby 7
d) Podwójna Liczba x jest o 5 większa od trzy czwartej liczby x
e) Różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa jedna druga .
f) Kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x .
g) różnica liczby x i jej kwadratu wynosi jedna czwartą .

2. Zapisz zdania w postaci równania .

a) 5 % liczby x jest równe 10.
b) liczba x stanowi 5% liczby 10
c) Liczba o 5 % większa od x jest równa 10
d) Liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10
e) Liczba x jest o 5% większa od liczby 10
f) Liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10
g) liczba x jest o 130% większa od liczby 10.
Tyle. Bardzo prosze :) naprawdę potrzebuję :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:46:03+01:00
1. a) x-3=17
b) x-5 = 9
c) 7+ x = 12
d) 2x - 5 = trzy czwarte x
e) jedna druga x - 1 = jedna druga
f) (x+5)do potęgi 2 = 2x
g) x- x do potęgi 2 = jedna czwarta

2. a) 5%x = 10
b) 5% * 10 = x
c) 5% + x 10 10
d) 5% - x = 10
e) x + 5% = 10
f) x - 5% = 10
g) x + 130% = 10
1 5 1
2010-03-18T16:49:34+01:00
1.
a) 17 = x-3
b) x+5 = 9
c) 12 = 7+x
d) 2x-5 = 0,75x
e) 0,5x-1 = 0,5
f) (x+5)^ = 2x
g) x-x^ = 0,25

2.
a) 0,05x = 10
b) x = 0,05*10
c) x+0,05x = 10
d) x-0,05x = 10
e) x-5% = 10
f) x+5% = 10
g) x-130% = 10