Odpowiedzi

  • SDL
  • Rozwiązujący
2010-03-18T16:47:42+01:00
* Często podaje się datę 1954 skonstruowania masera, pierwszego wzmacniacza kwantowego.
* W 1957 Gordon Gould ogłosił pomysł (jak też i nazwę) lasera, równolegle z niezależnymi pracami nad maserami optycznymi (Arthur Leonard Schawlow, Charles Townes).
* Pierwszy laser (rubinowy) zbudował i uruchomił 16 maja 1960 roku Theodore Maiman, ośrodkiem czynnym był kryształ korundu domieszkowany chromem - rubin.
* W roku następnym Snitzer uruchomił laser na bazie szkła neodymowego, a w roku 1964 Gaisik i Karkos skonstruowali laser na bazie granatu itrowo-glinowego domieszkowanego neodymem. Wtedy też irański fizyk, Ali Javan, zbudował pierwszy laser helowo-neonowy.
* Nagroda Nobla z fizyki - 1964 - N. G. Basow i A. M. Prochorow (ZSRR) oraz C. H. Townes (USA) za prace będące podstawą działania laserów i maserów
* W tym samym roku zbudowany został pierwszy laser półprzewodnikowy z pompowaniem diodowym.
* W latach 1967-69 Bagdasarow i Kamiński zbudowali laser na bazie kryształu perowskitu itrowo-glinowego domieszkowanego neodymem, a Homer, Linz i Gabbe wykorzystali fluorek litowo-itrowy (YLF).
* Kilka lat później (w 1979 roku) skonstruowano laser z przestrajaniem częstotliwości na krysztale aleksandrytu, a w roku 1982 Moulton zaprezentował laser, w którym ciałem roboczym był szafir domieszkowany jonami tytanu (w żargonie nazywany skrótowcem tikor od ti – tytan) i kor – korund.
* Pierwszy polski laser powstał w Wojskowej Akademii Technicznej w 1963 (laser gazowy He-Ne, generujący promieniowanie podczerwone).

Podział laserów w zależności od sposobu pracy

* Lasery pracy ciągłej, emitujące promieniowanie o stałym natężeniu
* Lasery impulsowe, emitujące impulsy światła
o szczególnym rodzajem lasera impulsowego jest laser femtosekundowy

Podział laserów w zależności od ośrodka czynnego

Ośrodek czynny decyduje o najważniejszych parametrach lasera, określa długość emitowanej fali, jej moc, sposób pompowania, możliwe zastosowania lasera.

W nawiasach podano długości fal emitowanego światła.

* Lasery gazowe:
o He-Ne laser helowo-neonowy (543 nm lub 633 nm)
o Ar laser argonowy (458 nm, 488 nm lub 514,5 nm)
o laser azotowy (337,1 nm)
o laser kryptonowy (jonowy 647,1 nm, 676,4 nm)
o laser na dwutlenku węgla (10,6 μm)
o laser na tlenku węgla
o laser tlenowo-jodowy

* Lasery na ciele stałym
o laser rubinowy (694,3 nm)
o laser neodymowy na szkle
o laser neodymowy na YAG-u (Nd:YAG)
o laser erbowy na YAG-u (Er:YAG) (1645 nm)
o laser tulowy na YAG-u (Tm:YAG) (2015 nm)
o laser holmowy na YAG-u (Ho:YAG) (2090 nm)
o laser tytanowy na szafirze (Ti:Al2O3)
o laser na centrach barwnych

* Lasery na cieczy
o lasery barwnikowe - ośrodkiem czynnym są barwniki rozpuszczone w nieaktywnym ośrodku przezroczystym, np. rodamina

* Lasery półprzewodnikowe
o złączowe (diody laserowe)
+ laser na materiale objętościowym
+ laser na studniach kwantowych
+ laser na kropkach kwantowych
o bezzłączowe
+ kwantowy laser kaskadowy
* Lasery na wolnych elektronach
o laser promieniowania X

Podział laserów w zależności od zastosowań

* Specjalne lasery gazowe wytwarzające ultrafiolet o możliwie jak najmniejszej długości fali używane do produkcji półprzewodnikowych układów scalonych:
o F_2 (157 nm)
o ArF (193 nm)
o KrCl (222 nm)
o XeCl (308 nm)
o XeF (351 nm)

* Lasery używane w stomatologii i dermatologii, w tym do usuwania tatuaży, znamion oraz włosów:
o laser rubinowy (694 nm)
o Aleksandrytowy (755 nm)
o pulsacyjna matryca diodowa (810 nm)
o Nd:YAG (1064 nm)
o Ho:YAG (2090 nm)
o Er:YAG (2940 nm)

* Półprzewodnikowe diody laserowe:
o małej mocy - używane we wskaźnikach laserowych, drukarkach laserowych, CD/DVD
o dużej mocy - używane w przemyśle do cięcia i spawania, występują o mocach do 10 kW