ZA NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DAJĘ NAJLEPSZĄ!!!

W podanym niżej tekście:
- zbadaj budowę wiersza
- wskaż środki poetyckie


,,Moja piosnka'' (II) - Cyprian Norwid

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie...Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,

Bo wszystkim służą...

Tęskno mi, Panie...Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony

Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,

"Bądź pochwalony!"

Tęskno mi, Panie...Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,

Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,

Równie niewinnej...

Tęskno mi, Panie...Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,

Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,

Bez światło-cienia...

Tęskno mi, Panie...Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?

I tak być musi, choć się tak nie stanie

Przyjaźni mojej...

Tęskno mi, Panie...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:57:25+01:00
Rymy ABAB, żeńskie.
Każda zwrotka składa się z 2 wersów 11 zgłoskowych i 2 wersów 5 zgłoskowych.
Każda zwrotka zakończona jest apostrofą do Boga "tęskno mi panie"
W wierszu użyto paralelizmu składniowego oraz przenośni.