Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T16:55:26+01:00
Cechą charakterystyczną mszyc jest bardzo intensywne rozmnażanie. Młode owady szybko rosną i w sprzyjających warunkach osiągają dojrzałość do rozrodu już po kilku dniach. Jedna samica daje początek wielu pokoleniom, które po miesiącu liczą tysiące osobników. Cykl rozwojowy mszyc jest bardzo skomplikowany. Wiosną z zapłodnionych jaj wylęgają się larwy, które niebawem stają się "założycielkami" nowych kolonii. Podczas sezonu wegetacyjnego pojawiają się liczne pokolenia dzieworodne (tzn. rozwijające się bez zapłodnienia), składające się tylko z samic rodzących nawet do 100 żywych larw, oraz pokolenia płciowe, złożone z bezskrzydłych samic i uskrzydlonych samców. Nowo narodzone larwy są zbudowane podobnie jak dorosłe osobniki i od razu przystępują do żerowania. Jeżeli zagęszczenie kolonii staje się zbyt duże lub owady muszą się przenieść na inną roślinę - żywiciela zimowego, samice wydają na świat osobniki uskrzydlone, które przelatują na inne rośliny. Zimują tylko zapłodnione jaja. Intensywnemu rozmnażaniu się mszyc sprzyja wysoka temperatura i mała wilgotność powietrza.
7 4 7