1.WYJASNIJ NA PODANYM PRZYKLADZIE,CZYM ROZNIA SIE MIEDZY SOBA IZOTOPY TEGO SAMEGO PIERWIASTKA. 2.ZAPISZ KONFIGURACJE ELEKTRONOWA PIERWIASTKOW O SYMBOLACH: 11Na,8O,13Al,35Br,50Sn.OKRESL I UZASADNIJ ICH POLOZENIE W UKLADZIE OKRESOWYM NA PODSTAWIE ZAPISANEJ KONFIGURACJI.

1

Odpowiedzi

2009-10-28T17:34:39+01:00
1. Izotopy tego samego pierwiastka różnią sie liczbą neutronów w jądrze.
2. 11Na: K2L8M1 1s2 2s2 2p6 3s1 3 powloki - 3 okres 1 el. walencyjny - 1 grupa
8O: K2L6 1s2 2s2 2p4 2powloki - 2 okres 6 el.walencyjnych-16 grupa
13Al: K2L8M3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3okres - 3 powloki 13grupa - 3 el. walencyjne
35Br: K2L8M18N7 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 4okres- 4powloki 17 grupa- 7 el. walencyjnych
50Sn:K2L8M18N18O4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2
5okres-5 powlok 14grupa-14 el. walencyjna