Odpowiedzi

2010-03-18T17:17:30+01:00
Sakramen:coś świętego {komunia święta ,sakrament bierzmowania i chrztu}
Liturgie słowa pełnimy czytając pismo święte
Liturgia eucharysti t o po prostu kościół
Najczęściej składamy komuś i czemuś dziękczynienei za coś dobrego.Czyli to inaczej oddanie chwały
Rachunek sumienia robimy przed spowiedzią .Przypominamy sobie w tedy nasze grzechy
Spowiadając się musimy żałować za popełnione wcześniej grzechy
1 5 1
2010-03-18T17:17:42+01:00
1.Sakrament jest to ustanowiony przez Jezusa Chrystusa znak przekazania nam łaski.

Jako istota zmysłowa człowiek potrzebuje zewnętrznie dostrzegalnych znaków, aby rozpoznać i przekazywać dobra duchowe. Naturze człowieka wychodzi naprzeciw Bóg, dając ludziom w sakramentach niewidzialną łaskę za pośrednictwem widzialnych znaków.

Sakramenty nie są tylko symbolami, ale powodują one to, co oznaczają, na przykład przy chrzcie woda jest znakiem obmycia grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów. Chrzest powoduje to oczyszczenie, wlewając łaskę uświęcającą i czyniąc człowieka dzieckiem Bożym.

Jest siedem sakramentów świętych, a mianowicie: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo.
2.Na liturgię słowa składają się czytania z Pisma Świętego i ich wyjaśnienie w homilii oraz modlitwa wiernych. Czytania wykonywane są z ambony.
3.Jest to najważniejsza część Mszy św.; obejmuje głównie przygotowanie darów ofiarnych, Modlitwę eucharystyczną i Obrzędy komunijne.
4.Jest to jedno z najważniejszych świąt amerykańskich. Jedzą z tej okazji indyka. Spotykają się całą rodziną. Brak polskiego odpowiednika
5.Rachunek sumienia jest pełnym miłości spotkaniem z Bogiem Sprawiedliwym, którego miłosiernym owocem jest głębokie nawrócenie dokonane w sakramencie spowiedzi świętej - sakramencie pojednania.
6.Żal za grzechy jest przyznaniem się do winy wobec Boga.Żal za grzechy jest najważniejszym warunkiem spowiedzi. Jest również decydującym momentem nawrócenia.Zal za grzechy toteż (skrucha) jest to boleść duszy z powodu obrażenia Pana Boga, najlepszego Ojca.
1 5 1
2010-03-18T17:21:16+01:00
1. Sakramenty św. są to znaki widzialne, który ustanowił Chrystus i przez nie daje On nam łaskę Bożą
2.Liturgia słowa- jest głoszone i wyjaśniane Słowo Boże
3. Liturgia Eucharystyczna - dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, które stają się pokarmem uczestników niekrwawej Ofiary.
4. nie wiem
5. Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi
6. Żal za grzechy jest to smutek i boleść duszy, żeśmy Pana Boga obrazili grzechami

informacje z książki "W oczekiwaniu na Ducha Świętego" Ks. Roman Perz Siedlce 2000