Odpowiedzi

2010-03-18T17:01:58+01:00
No statyczny tzn. że ta czynność nie ma nic związanego z ruchem np. czytać, oglądać itp.

a dymaniczny to coś z ruchem - biegać, chodzić, jeździć itp.
1 5 1
2010-03-18T17:03:24+01:00
Statyczny nieruchomy; będący w spoczynku i równowadze; niezmienny; odnoszący się do statyki, nauki o siłach zrównoważonych

dynamiczny ;energiczny, ruchliwy, czynny, żywiołowy, aktywny, prężny, pełen życia
2010-03-18T17:04:46+01:00
Wo (gdzie?) mogą być odpowiedzi: stehen (stoją),liegen (leżą),hängen(wiszą),sein(są),sitzen(siedzą) > Jeśli pytamy wo? to odpowiadamy tymi czasownikami i po nich używamy trzeciego przypadka-Dativu.(statyka)Wohin (dokąd w sensie gdzie) mogą odpowiadać: stellen (stawiamy),legen (kładziemy),hängen (wieszamy),sich setzen (siadamy).Jeśli pytamy wohin? to odpowiadamy tymi czasownikami i po nich używamy czwartego przypadka-Akkusativu.(dynamika)
54 5 54