Odpowiedzi

2010-03-18T17:04:47+01:00
Dytdramb- oda lub pieśń pochwalna o charakterze patetycznym, wzniosłym, niekiedy tragicznym; z czasem nabrał cech patetycznej poezji emocjonalnej. Współcześnie występuje zarówno w tonacji poważnej, jak i parodystycznej - prześmiewczej. W liryce starożytnej Grecji był uroczystą pieśnią ku czci Dionizosa śpiewaną przez chór z towarzyszeniem fletu i tańca. Dytyramb stanowiła "pieśń kozła", z której wywodzić się mają tragedia i komedia antyczna. Pochodzenie tragedii z dytyrambu poświadcza Arystoteles w Poetyce.

orchestranazwa -półkolistego (pierwsze orchestry wytyczano w kształcie prostokąta, koła lub elipsy, z czasem przyjęła się forma półkola i ta uległa rozpowszechnieniu) placu w teatrach greckich i rzymskich, znajdującego się pomiędzy sceną a widownią. Była to centralna część teatru. Największe znaczenie miała w teatrach greckich, zwłaszcza w okresie budowania tzw. teatrów dionizojskich. Usytuowana u stóp wzgórza, była placem o średnicy 20 – 40 m z umieszczonym w jej środku ołtarzem boga thymele. Na niej odbywały się występy chóru i aktorów w wystawianych sztukach. Z czasem występy aktorów zostały przeniesione na przestrzeń przed skene, zwaną w Grecji proskeonem, a w Rzymie pulpitum.


konflikt-wewnętrzny stan sprzeczności pragnień, przekonań i wartości jednostki.


skene- w teatrach greckich i rzymskich, początkowo drewniany, później kamienny budynek usytuowany naprzeciw widowni (theatronu) wzdłuż linii stycznej do orchestronu.
5 2 5
2010-03-18T17:07:00+01:00
Dytyramb oda lub pieśń pochwalna o charakterze patetycznym, wzniosłym, niekiedy tragicznym

orchestra - nazwa placu w teatrach greckich i rzymskich, znajdującego się pomiędzy sceną a widownią

konflikt - konflikt dwóch równorzędnych racji moralnych, sytuacja, w której bohater nie może dokonać dobrego wyboru

skene - w starożytnym teatrze greckim podłużna budowla wzniesiona przy orchestronie, naprzeciw widowni, początkowo traktowana jako garderoba
6 4 6