Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T17:14:31+01:00
1)Niegdyś lasy były postrzegane jako źródło drewna, surowca leśnego o najszerszym zastosowaniu. Pomimo tego lasy odgrywają w naszym życiu zdecydowanie poważniejszą rolę.
Mają wpływ na klimat i pogodę, chociażby przez to, że pochłaniają CO2 i dostarczają do atmosfery tlen. Zmniejszenie ilości lasów wpływa na ilość CO2 w atmosferze, a im wyższe jego stężenie, tym temperatura na ziemi jest wyższa. Duże kompleksy leśne nazywa się niekiedy „fabrykami tlenu”. W wyniku przeprowadzanie procesu fotosyntezy rośliny pobierają z atmosfery dwutlenek węgla, a wydzielają tlen.Lasy oddziaływają na gleby, stosunki wodne, wiatry i wilgotność powietrza w sposób, który staje się dostrzegalny dopiero po wycięciu drzew
2)Ochrona środowiska i człowieka przed hałasem powinna być jednym z głównych zadań współczesnego świata. Ograniczanie uciążliwego wpływu hałasu na środowisko i ludzi to:
- zmniejszanie hałaśliwości środków transportu, komunikacji i przemysłu,
- stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciw hałasowych w zakładach pracy,
- używanie indywidualnych ochronników słuchu przez osoby narażone na hałas,
- rozwiązania urbanistyczne.

Hałas jest jednym z zagrożeń cywilizacji, które należy ograniczyć do minimum, a nawet eliminować z naszego otoczenia.

Proszę o naj:):) Może chociaż troszkę pomogłam:)