Odpowiedzi

2009-10-26T21:25:47+01:00
Te odcinki prostopadłe robimy tak, żeby się zaczynały na każdy odcinek na samym środku każdego boku po jednym odcinku, konczący się na samym środku trójkąta. No i już.
2009-10-26T21:28:41+01:00
Ad.3
P=½aH
gdzie H to wysokośc trójkata równobocznego.
Trójkat ten składa sie z 3 mniejszych trójkątów o wysokościach równych h₁,h₂,h₃ (sa to te odcinki prostopadłe poprowadzone do boków) a wiec
P₁=½ah₁
P₂=½ah₂
P₃=½ah₃
Czyli:
P=P₁+P₂+P₃=½ah₁+½ah₂+½ah₃=½a(h₁+h₂+h₃)

POrównując do pierszego wzoru na pole tójkata wychodzi że:
H=h₁+h₂+h₃
1 5 1
2009-10-26T21:36:05+01:00