Zad.1
a) Z nieszczelnego kranu w ciągu minuty wycieka około 60 mililitrów (ml) wody. Ile litrów wody "wykapie" z tego kranu w ciągu godziny ? A w ciągu doby ?
b) Ile by kosztowała ta woda, gdyby kapała przez cały tydzień ? Przyjmij, że 1 m 3 (sześcienny) zimnej wody kosztuje 2,80 zł.
c) A ile kosztowałoby roczne kapanie z tego kranu ?

1

Odpowiedzi

2010-03-19T15:37:37+01:00
A) 60min*60ml=3600ml=3,6l-w ciągu godziny
1440min*60ml=86400ml=86,4l-w ciągu doby