Z dwóch miejscowości odległych o 58 km wyruszyło jednocześnie dwóch rowerzystów, jadąc naprzeciw siebie ze stałą prędkością 11km/h. Krótkofalówki, które mają przy sobie, umożliwiają im nawiązanie łączności, jeśli odległość między aparatami jest mniejsza niż 14 km. Po jakim czasie od wyruszenia rowerzyści będą mogli się usłyszeć?

Proszę o obliczenia. Słabo u mnie z fizyką, a chcę to zrozumieć. Jeżeli korzystasz z jakiejś własności, albo zasady, to uwzględnij to proszę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T19:22:04+01:00
Może zbyt mocna z fizyki nie jestem, ale rozwiązałabym to w ten sposób.

Między miejscowością A i B jest 58 km. Jeśli rowerzyści jadą ze stałą prędkością, to odległość 14 km (żeby mogli się porozumiewać) będzie dokładnie w połowie drogi. Czyli każdy z rowerzystów ma do przejechania od swojej miejscowości taką samą ilość do miejsca, gdzie będzie te 14 km.
Czyli jeśli drogę jaką mają pokonać oznaczymy jako s₁, można to obliczyć w ten sposób:
s¹ = (58 - 14)/ 2 = 44/2 = 22 km
Czyli każdy rowerzysta musi przejechać 22 km, by mógł się porozumieć z tym drugim.

Mamy obliczyć czas podróży każdego z nich. A że mają taką samą odległość i prędkość, można to policzyć tylko raz.

V - prędkość
s₁ - droga do miejsca, gdzie będą już mogli się porozumieć
t - czas podróży do tego miejsca

V = s₁ / t
11 = 22 / t
11 * t = 22
t = 2 h

Każdy z rowerzystów potrzebuje 2 godziny, żeby dojechać do miejsca, gdzie za pomocą krótkofalówki będzie mógł się porozumieć z drugim rowerzystą.