1.Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji. Wypisz substraty, produkty, pierwiastki i związki chemiczne. Określ typ reakcji.
tlen+ ołów ---> ......
Typ reakcji:
Substraty:
Produkty:
Pierwiastki chem. :
Związki chemiczne:
2.Zapisz słownie przebieg reakcji spalania magnezu w parze wodnej. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ typ reakcji(reakcja egzoenergetyczna, reakcja endoenergetyczna)
Oczekuję odpowiedzi na 2 pytania. Za jedno nie będzie punktów.
Nie wiesz- nie pisz.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:13:24+01:00
1.
tlen+ ołów ---> tlenek ołowiu
O2 + 2Pb --> 2PbO
Typ reakcji: syntezy (łaczenia)
Substraty:tlen O2, ołów Pb
Produkty:tlenek ołowiu PbO
Pierwiastki chem. :O2, Pb
Związki chemiczne:PbO
2.
Mg + H2O --> MgO + H2
magnez + woda( para wodna) --> tlenek magnezu + wodór

H2O - utleniacz
Mg - reduktor

reakcja endoenergetyczna
4 5 4