Zad.1
Określ warunki umożliwiające powstanie lodowców.
Zad.2
Korzystając z atlasu geograficznego, wymień cztery nazwy pasm górskich, w których wyst epują obecnie lodowce górskie.
Zad.3
Wymień formy rzeżby terenu powstałe w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów.
Zad.4
a podstawie dostępnych żródeł informacji wyjaśnij, dlaczego w Tatrach nie występują obecnie lodowce górskie.

Zad.5
Wyjaśnij, na czym polega niszcząca działalność morza.
Zad.6
Wymień i opisz dwie formy akumulacyjnej działalności morza.
Zad.7
Odszukaj w dostępnych żródłach informacji przykład człowieka mających na celu ochronę wybrzeży klifowych przez abrazją.

Zad.8
Podaj czynniki wpływające na intensywność rzeżbotwórczej działalności wiatru.
Zad.9
Wyjaśnij znaczenie terminów: "deflacja", "korozja","hamada"
Zad.10
Wymień formy rzeżby terenu powstałe w winiku niszczącej lub budującej działalności wiatru.
Zad.11
Wyjaśnij,czym różni się wydma paraboliczna od barchanu.
Zad.12
Na podctawie dostępnych żródeł informacji wyjaśnij, dlaczego nie wolno niszczyć rośliności porastającej wydmy, np. na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T10:11:33+01:00
Ad.1
Lodowce powstają na obszarach gdzie więcej śniegu przybywa niż topnieje-zatem powyżej granicy wiecznego śniegu.
Ad3.
cyrki, jeziora polodowcowe, moreny <czołowa, denna, boczna, środkowa> , dolina U-kształtna
Ad.4
W Tatrach jednak nie tworzą się lodowce, gdyż szczyty są zbyt strome.
ad.5
Niszczącą działalność morza określamy mianem abrazji. W jej wyniku tworzą się klify, czyli strome i cofające się urwiska. U podnóża klifu często występuje zagłębienie zwane niszą abrazyjną.
Ad.6
jest tylko jedna forma akumulacyjna działalności morza: mierzeja.
Na niskich wybrzeżach obserwować można obserwować akumulacyjną działalność morza. Załamania lini brzegowej spowalniają prądy przybrzeżne. Niesiony przez nią materiał skalny osiada wówczas na dnie budując mierzeje. Z czasem dochodzi do zamknięcia zatoki i powstają jeziora przybrzeżne.
Ad.7
*Zabezpieczenia wykonane z betonu.
*Siatki z kamieniami
*Trasowanie zboczy klifów metalowymi siatkami z kamieniami.
*Budowa falochronów.
*Usypywanie tam przy brzegu.
*Wbijanie drewnianych bal zmniejszających siłę fali.
ad.9
*deflacja-przenoszenie przez wiatr piasku bądź pyłu.
*hamada-pustynia kamienista
*korazja-niszczenie powierzchni skalnej poprzez uderzanie w nią ziarnami piasku i okruchami skał
ad.10
*niecki deflacyjne,
*grzyby skalne
*wydmy
Ad.11
w.paraboliczna- środek wydmy porusza się szybciej niż jej ramiona
w.barchan-ramiona barchanu poruszają się szybciej niż jej środek.
liczę na naj...
41 3 41