1. Pan Marcin wpłacił do banku 30000 zł na okres trzech lat. Lokata jest oprocentowana 8% w skali roku. Jaką kwotę otrzyma po trzech latach, jeżeli:
a) kapitalizacja odsetek następuje po upływie roku,
b) kapitalizacja odsetek jest dokonywana co pół roku,
c)bank kapitalizuje odsetki co kwartał?
2. Pani Magda wpłaciła do banku 25000 zł, uzyskując po pewnym czasie 8% zysku. Ile pieniędzy zyska pani Magda, jeżeli odprowadza należny 20-procentowy podatek od dochodu?
3. W pudełku było 12 kg ciastek. Pierwszego dnia ekspedientka sprzedała 15% całej zawartości, drugiego dnia 2,2 kg, a trzeciego 60% tego , co zostało. Ile kilogramów ciastek pozostało jeszcze w kartonie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T17:48:00+01:00
Zad2
25000 × 0.08=2000
2000 × 0.20 = 400 - kwota odprowadzona od zysku jako podatek
2000 - 400 = 1600
odp Pani magda zyskala 1600 zl


zad3
12kg ×0.15 = 1.8 - sprzedane ciastka 1 dnia
12 - 1.8 = 10.2(kg) - pozostale ciastka
10.2 - 2.2 = 8 (kg) -ciastka sprzedane 2 dnia
8 × 0.6 = 4.8 (kg) - ilosc sprzedanych kg ciastek 3 dnia
8 - 4.8 = 3.2 (kg)
odp w pudelku zostalo 3.2 kg ciastek
1 4 1