Odpowiedzi

2010-03-18T17:17:56+01:00
W szkole uczeń powinien być zdyscyplinowany. Nie powinien biegać ani skakać. Powinien zachowywać się adekwatnie do sytuacji. Uczeń nie ma też prawa być agresywnym, gdyż to może spowodować niepotrzebną utratę zdrowia przez niego i inne osoby. Na lekcjach należy uważać i być aktywnym, a podczas przerw od uczniów wymagana jest dyscyplina oraz umiejętność zachowania się adekwatnie do sytuacji.
2 3 2
2010-03-18T17:19:27+01:00
Uczniowie do szkoły powinni przychodzić w mundurkach szkolnych. Muszą zdejmować buty i kurtkę w szatni. Na lekcjech powinni uważać i nie przeszkadzali nauczycielowi w prowadzeniu lekcji. Dobrze było by gdy by się często zgłaszali do tablicy, bądź do odpowiedzi ustnej lub pisemnej. Uczniowie nie powinni gadać na lekcji oraz zajmować się innymi niepotrzebnymi rzeczami. Na korytarzach nie powinni biegać ani skakać. Chnie mają zaraz się bicia!!!

Myślę iż pomogłam ;)
2 3 2