Proszę o sprawdzenie i przetłumaczenie na język angielski

Like many other European countries, Poland celebrates the arrival of the new year with fireworks. The New Year is on 31 December at twelve o' clock. People drink champagne and ( składają życzenia noworoczne ). W wielu miastach odbywają się koncerty podczas których ludzie śpiewają i tańczą. People wath concerts oraz nadejście New Year on TV. People drink cold drinks and eat good przekąski. All są happy and wierzą, że nadchodzący New Year będzie better.

2

Odpowiedzi

2009-10-26T21:36:19+01:00
Man Like other European countries, new Poland celebrates the arrival of the year with fireworks. He (it) about 31 new ' The Year is December at twelve clock. New-year wishes fold drink ( ) People champagne and. Concerts in (to) many during which (who) cities people (people) hold (proceed) sing and they dance. People wath concerts And coming on new Year
2009-10-26T21:37:25+01:00
Podobnie jak wiele innych krajów europejskich, Polska świętuje nadejście nowego roku na fajerwerki. Nowy Rok w dniu 31 grudnia o godzinie dwunastej godzinie. Ludzie piją szampana i (składają noworoczne życzenia). W Wielu miastach odbywają się koncerty podczas KTÓRYCH ludzie śpiewają i tańczą. Ludzie oglądają oraz art koncerty nadejście Nowego Roku w telewizji. Ludzie piją zimne napoje i jedzą smaczne przekąski. Wszystkie Są szczęśliwi i wierzą, ŻE nadchodzący Nowy Rok Będzie lepiej.Like many other European countries, Poland is celebrating the coming of the new year with fireworks. New Year on 31 December at noon hour. People drink champagne and (make New Year's wishes). In many cities hosting music concerts during which people sing and dance. People are watching and Article New Year concert on television. People drink cold drink and eat tasty snacks. All are happy and believe that the coming New Year will be better.