Odpowiedzi

2010-03-18T17:34:05+01:00
2HCl + Mg ----> MgCl2 + H2 (strzałka w górę)
2H+ + 2Cl- + Mg -----> Mg2+ + 2Cl- + H2 (strzałka)
2H+ + Mg -------> Mg2+ + H2 (stzałka)

CaO + 2HCl -----> CaCl2 + H20
CaO + 2H+ + 2Cl- ------> Ca2+ + 2Cl- + H2O
CaO + 2H+ -----> Ca2+ + H2O

2KOH + 2HCl ----> 2KCl + 2H2O
2K+ + 2OH- + 2H+ + 2Cl- -----> 2K+ + 2Cl- + 2H2O
2OH- + 2H+ -----> 2H2O