Odpowiedzi

2010-03-18T17:24:57+01:00
Przyrządy:
wahadło, linijka lub metrówka, stoper (z telefonu)
1. zrób wahadło: na sznurku zawieś np. nakrętkę
2. zmierz jego długość, np. 50 cm = 0,5 m +- 1 mm (=- czyli dokładność pomiaru, czyli najmniejsza podziałka przymiaru którym mierzysz)
3. wpraw wahadło w ruch i zmierz w jakim czasie wykona 10 pełnych wahnięć , to jest częstotliwość: np 10 wahnięć w czasie 15 s
f = 10/15 s = 2/3 Hz
4. oblicz czas 1 pełnego wahnięcia , czyli okres , np
10 wahnięć = 15 s
1 wahnięcie = x s
5.
skróć wahadło o połowę, czyli 25 cm = 0,25 m
6. wykonaj takie same pomiary jak wyżej
wahadło powinno się szybciej poruszać, czyli ma większą częstotliwość i krótszy okres drgań.

wnioski: okres drgań wahadła zależy od jego długości. Im dłuższe wahadło tym większy okres drgań
T = 2pi pierwiastek z l/g
wzór na okres drgań wahadła
34 4 34